Vista aèrea de Terrassa

Voluntat i capacitat de lideratge i de cooperaciÓ a escala


Europea
Estatal
Catalana
Metropolitana


Terrassa disposa d'un patrimoni arquitectònic (vapors i modernisme), tecnològic i museístic, únic a Catalunya; una trama urbana en procés de transformació amb nous pols de referència i centralitat (Metro del Vallès). Projectes emblemàtics com el Parc Audiovisual i la Ciutat de la Creativitat, el Vapor Gran, Bellots II... entre d'altres.

Terrassa i el seu entorn


Població: 214.608 habitants
PIB: 3.550,89 milions d'euros
Població activa: 112.448
Taxa d'atur registrat: 18,71 (març 2010)
Més de 51.588 llocs de treball, més de 6.007 empreses i prop de 12.750 autònoms. (març 2010)Dades bàsiques


Dades Terrassa

La 1a

· Ciutat en extensió de territori
· Ciutat en menor densitat poblacional


La 2a

· Ciutat en sòl industrial ocupat
· Ciutat present en xarxes
· Ciutat universitària
· Ciutat en nou habitatge


La 3a

· Ciutat en autònoms


La 4a

· Ciutat catalana en població
· Ciutat en llocs de treball


Distància fins a

· Barcelona  29 km
· Madrid  621 km
· València  357 km
· La Jonquera  158 km
· Toulouse  298 km


Principals Eixos de Comunicació

· Autopista C-58 Barcelona-Terrassa
· Autopista E-9 Barcelona-Manresa
· RENFE rodalies 2 Estacions (1 en projecte)
· FGC Metro del Vallès 1 Estació (3 en construcció)Capital Econòmica

Terrassa, Capital Econòmica


Prop d'un centenar d'empreses integren el sistema d'innovació local

· Entitats i associacions empresarials
· Entitats financeres
· Hotels i Restaurants
· Comerç atractiu
· Turisme de negocis
· Museus tecnològics

Terrassa disposa d'una estructura econòmica diversificada que li permet fer front als nous reptes del canvi de cicle econòmic. Disposa d'una potent xarxa econòmica i social i d'uns instruments acreditats per a treballar coordinadament amb els agents socioeconòmics de la ciutat.Escola d'Enginyeria de Terrassa

Terrassa, Capital en R+d+i


· 6 Universitats
· 15.000 estudiants
· Concentració d'equips docents i d'investigació científic-tecnològics
· 2 Hospitals
· 1 Centre Tecnològic
· 37 grups de recerca
· 9 xarxes d'innovació tecnològica
· Forma part d'importants xarxes de cooperació territorial i de transferència de coneixements.

Terrassa disposa de realitats i potencialitats que li confereixen una singularitat rellevant a Catalunya: la condició de segona ciutat universitària, l'existència de la xarxa de centres tecnològics, empreses d'alt valor afegit, projectes i grups de recerca de prestigi internacional; cultura del treball, associacions i entitats ben consolidades al nostre territori, infraestructures lligades a la societat de la informació i la comunicació.Terrassa i el seu sistema d'Innovació Local


Destaquen com a clústers consolidats: indústria de l'oci i de l'entreteniment, alimentari (sobretot retail alimentari), segments de la salut i teixits tècnics (automoció).

S'identifica també l'existència de nous negocis diferencials basats en coneixement, com l'enginyeria òptica i la fotònica i, potencialment, aspectes de l'aeronàutica i l'ecotecnologia.


Innovació Local

Terrassa aposta per fer de la innovació i la emprenedoria una prioritat estratègica, unint esforços, coordinant el treball de tots els agents de la ciutat amb un objectiu comú: convertir el nostre tradicional repte “Innovar per a progressar” en un compromís de ciutat.TERRASSA I EL COMPROMÍS PER LA INNOVACIÓ


Logo Pla de la Innovació de Terrassa

Terrassa
· Entramat urbà, patrimoni arquitectònic i museístic.
· Segon nucli universitari i de xarxes d'innovació de Catalunya.
· Té projectes i grups de recerca singulars, empreses innovadores, coneixement adquirit, talent, cultura del treball, entitats, associacions...

i fa de la INNOVACIÓ
· Una prioritat estratègica en l'agenda política, social, econòmica i ambiental de la ciutat.
· La marca distintiva de la ciutat.


"Fer de Terrassa una ciutat amb creativitat que inverteix en els fonaments de la innovació, la competitivitat i el progrés, que lidera diversos àmbits i xarxes. Una ciutat amb identitat, cosmopolita i integrada en l'entorn europeu"


Ho fem...
· apostant per un teixit empresarial basat en la innovació, la creativitat i la tecnologia
· consolidant un teixit industrial més ric i divers
· treballant per aconseguir més i millor ocupació
· millorant el potencial del coneixement i la innovació dirigida al creixement
· consolidant un ampli procés de concertació social per a posar en marxa noves polítiques actives d'ocupació
· posicionant Terrassa com a ciutat puntera en l'economia del coneixement
· fent del comerç una peça clau de vertebració de la ciutat i com a garant de la capitalitat de la ciutat dins l'àrea metropolitana
· potenciant el turisme basat en els nostres productes culturals i patrimonials
· impulsant una presència activa de la nostra ciutat en el procés de construcció de la Unió Europea i en l'àmbit internacionalMOTORS DE CANVI


Noves zones industrials i de servei(s):
· Bellots II
· Zona Nord: El Parc Audiovisual de Catalunya La futura construcció d'un Nexus III
· La dinamització d'un centre tecnològic i de creativitat...
· El Metro de Terrassa
· Les obres del tram Viladecavalls-Terrassa de l'Autovia Orbital
· Campus Professional Vallparadís


  • www.orbital40.com
  • www.terrassa.cat
  • www.leitat.org
  • www.upc.edu

Membre de:

  • www.apte.org
  • www.xpcat.net

Amb el suport de:

  • www.acc10.cat
  • www.oficinadetreball.gencat.cat
  • www.empleo.gob.es
  • www.diba.cat