Avís legal


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL


1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CDs, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d'aquesta web sense el permís previ per escrit de ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA, en cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o imatges.

3. En cas que ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA autoritzi la reproducció d'informació o l'ús d'imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible.FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB


1. L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari/ària de la pàgina web (en endavant l'usuari/ària) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA, en el mateix moment en què l'usuari/ària accedeix a la seva pàgina web.

2. L'usuari/ària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats per al coneixement de l'usuari/ària. A aquest efecte, l'usuari/ària ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

3. La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'Usuari/ària. ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.

4. ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.LLEI PROTECCIO DE DADES


· D'acord amb la llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al tractament informàtic.

· ORBITAL 40 PARC CIENTÍFIC I TECONOLÒGIC DE TERRASSA es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l'usuari/ària. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l'usuari/ària registrat/da.

  • www.orbital40.com
  • www.terrassa.cat
  • www.leitat.org
  • www.upc.edu

Membre de:

  • www.apte.org
  • www.xpcat.net

Amb el suport de:

  • www.acc10.cat
  • www.oficinadetreball.gencat.cat
  • www.empleo.gob.es
  • www.diba.cat